معرفی سفیر یا نمایندگی
شماره حساب بانکی

شماره حساب یورویی سفارت جهت واریز هزینه های کنسولی:

Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 00108037989

Sucursal:  001, Principal

 

Nombre Cuenta: Embajada de la Republica Islamica de Iran

 

ارائه اصل فیش بانکی هنگام تحویل مدارک ضروریست.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو