معرفی سفیر یا نمایندگی
تماس با ما

نشانی و شماره تلفن های تماس با بخش کنسولی سفارت


تلفن ها :

 3623 2723 (02) 56+

7945 2711 (02) 56+

نمابر :

3632 2723 (02) 56+

 

آدرس الکترونیک :

 iranemb.scl@mfa.gov.ir

آدرس پستی :

 Estoril 755, Las Condes, Santiago - Chile

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو