معرفی سفیر یا نمایندگی
روادید (VISA)

تقاضای روادید جمهوری اسلامی ایران

متقاضیان شیلیایی ورود به ایران می توانند بر اساس اطلاعات زیر درخواست خود را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سانتیاگو ارائه نمایند. متقاضیان غیر شیلیایی نیز در صورت نیاز با داشتن اقامت قانونی در شیلی می توانند در این خصوص اقدام نمایند. متقاضیان دارای اصالت ایرانی که از پدر ایرانی متولد شده اند مجاز به درخواست روادید نیستند و حتماً باید از طریق دریافت شناسنامه و گذرنامه ایرانی به ایرانی سفر نمایند.

متقاضیان با ارائه مدارک زیر و پس از پرداخت تعرفه مربوطه می توانند به سفارت مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست پیش از واریز مبلغ به حساب یورویی سفارت حتماً از میزان دقیق تعرفه روادید درخواستی برحسب نوع، تعداد ورود و ملیت اطمینان حاصل کنند. مبالغ واریزی بصورت اشتباه و یا در صورت عدم موافقت با صدور روادید قابل بازپرداخت نیست.

 

تعرفه روادید برای شهروندان جمهوری شیلی:

- روادید ورود 100 یورو

- روادید جهانگردی 90 یورو

- روادید عبور: 40 یورو

- در صورت درخواست روادید فوری و یا دارای ورود دو بار، بهای روادید 50 درصد افزایش می یابد.

 

شماره حساب یورویی سفارت جهت واریز هزینه روادید:

Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 00108037989

Sucursal:  001, Principal

Nombre Cuenta: Embajada de la Republica Islamica de Iran

 

انواع روادید:

- روادید جهانگردی

- روادید ورود

- روادید كار

- روادید عبور

-روادید دانشجویی

- روادید مطبوعاتی

- روادید سیاسی و خدمت  

 

- روادید جهانگردی

رواديد جهانگردى جهت اتباع خارجى كه به منظور ايرانگردى‎ ‎به ‏ايران سفر می نمایند، صادر می گردد‎.‎ ضمناً روادید بصورت فرودگاهی با اخذ تعرفه مربوطه صادر می گردد.

 

 مدارك لازم:
 - یک برگ پرسشنامه صدور رواديد بصورت تایپ شده

- اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

 - دو قطعه عكس رنگی 3 در 4 جديد رنگی با زمینه سفید

- ارائه بلیط خریداری شده

- ارائه اطلاعات تور و هتل های رزرو شده

- ارائه رضایت محضری (تأیید شده در نوتاریا) توسط پدر یا قیم قانونی برای فرزندان زیر 18 سال

- ارائه مدرک اقامت قانونی در شیلی برای متقاضیان دارای گذرنامه غیر شیلیایی

 - پرداخت ‏بهاى رواديد به شماره حساب یورویی سفارت 

 

زمان لازم جهت بررسی و صدور روادید:

حالت 1: در حالت عادی زمان بررسی و صدور روادید 15 روز کاری می باشد.

حالت 2 : متقاضیانی كه شماره مجوز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را دارند زمان صدور روادید به یك هفته کاری تقلیل می یابد.

 

- روادید خانواده

روادید ورود خانواده ویژه شوهر و فرزندان زیر 18 سال بانوان ایرانیست که ازدواج آنها  به همراه اسامی فرزندان در شناسنامه ایرانی آنان ثبت شده است. زمان صدور روادید جهت همسر و فرزندان زیر 18 سال بانوان ایرانی 4 روز می باشد و بهای آن یک سوم بهای روادید متناظر است (ارائه كپی شناسنامه بانوی ایرانی و اجازه نامه پدر جهت سفر فرزندان الزامی است).

 

- روادید ورود

رواديد ورود رواديدي است که جهت کارشناسان اقتصادي ,بازرگاني ,فرهنگي و صنعتي و ... بر اساس شماره مجوز و یا با ارایه دعوتنامه دریافتی از ایران ، صادر مي گردد. این نوع روادید می تواند یكبار، دوبار یا متعدد صادر گردد.

 

درخواست صدور روادید ورود  تنها با در دست داشتن دعوتنامه رسمی یا مجوز صادره از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است.

 مدارك لازم:

-  یک برگ پرسشنامه صدور رواديد 
 - فرم شماره 2 (دعوتنامه صادره توسط شركت یا سازمان ایرانی)

 - اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

 - دو قطعه عكس رنگی 4 * 3 جديد رنگی با زمینه سفید

 - پرداخت بهاى رواديد 

 * متقاضیانی كه درخواست روادید علمی یا تحقیقاتی دارند، مدارك زیر را نیز ضمیمه درخواست خود نمایند:

      1- خلاصه ای از سوابق شغلی و تحصیلی

      2- نامه ماموریت از شركت یا سازمان اعزام كننده

      3- شرحی از اهداف و برنامه های سفر

      4- دعوتنامه رسمی از سازمان یا  موسسه ایرانی

زمان لازم جهت بررسی و صدور روادید:

حالت 1: در حالت عادی زمان بررسی و صدور روادید  15 روز کاری می باشد.

حالت 2 : متقاضیانی كه شماره مجوز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را دارند زمان صدور روادید به یك هفته کاری تقلیل می یابد.

* در صورت درخواست ارسال گذرنامه از طریق پست ، ضمیمه نمودن پاكت تمبردار سفارشی با نشانی متقاضی الزامی است.

 

 - روادید ورود با حق کار

رواديد ورود باحق كار، رواديدى است كه جهت اتباع خارجى به منظور اشتغال به كار در‎ ‎ايران صادر می ‏گردد. ضرورى است طرف ايرانى دعوت كننده قبلا" نسبت به اخذ مجوز كار از‏‎ ‎طريق ارگانهاى مربوطه و ‏مجوز نهایی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام نمايد. ضمنا" افراد فوق مى توانند ‏پس از ورود به ايران‎ ‎جهت خانواده خود درخواست رواديد نمايند‎.‎

 مدارك لازم:

 - یک برگ پرسشنامه صدور رواديد 
 - فرم شماره 2 (دعوتنامه صادره از شركت یا سازمان ایرانی)

 - شماره مجوز صادره از وزارت امور خارجه ج.ا. ایران

 - اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

 -  دو قطعه عكس رنگی 4 * 3 جديد با زمینه سفید

-  پرداخت بهاى رواديد 

* در صورت درخواست ارسال گذرنامه از طریق پست ، ضمیمه نمودن پاكت تمبردار سفارشی با نشانی متقاضی الزامی است.

 

روادید عبور

رواديد عبور، رواديدى است كه جهت اتباع خارجى كه قصد عبور از ايران به كشورثالثى را دارند براى مدت كوتاهى صادر ميگردد. اعتبار این نوع روادید برای سفرهای هوایی 48 ساعت و برای سفرهای زمینی 7 روز می باشد.

مدارك لازم:
 - یک برگ پرسشنامه صدور رواديد 
 - دارا بودن روادید كشور ثالث

- ارائه بلیط تایید شده تا مقصد

- اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

-  دو قطعه عكس رنگی 4 * 3 جديد با زمینه سفید

- پرداخت بهاى رواديد 

  

- روادید تحصیلی

رواديد تحصيلى رواديدى است كه جهت اتباع خارجى بمنظور تحصيل در جمهورى اسلامى ايران پس از موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مجوز نهایی وزارت امور خارجه صادر ميگردد. 

مدارك لازم:

یک - برگ پرسشنامه صدور رواديد 
- پذيرش تحصيلى از دانشگاه مربوطه و ارائه شماره مجوز وزارت امور خارجه ج.ا. ایران

- اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

- دو قطعه عكس رنگی 4 * 3 جديد با زمینه سفید

- صدور روادید تحصیلی رایگان می باشد

  

- روادید مطبوعاتی

رواديد مطبوعاتى رواديدى است كه جهت دست اندركاران امورمطبوعاتى و رسانه هاى گروهى خارجى بمنظور سفر به ايران براى انجام امور مرتبط با حرفه خود براى مدت مشخصى صادر ميگردد

برای طرح درخواست این نوع روادید  لازم است با بخش مطبوعات سفارت به شماره تلفن 7233623 (02) تماس حاصل شود.

 * برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی، متقاضیان تهیه هرگونه گزارش، خبر یا مصاحبه باید روادید مطبوعاتی درخواست نموده و از ارائه درخواست روادید جهانگردی جدا خودداری نمایند.

 

مدارك لازم:
 - یک برگ پرسشنامه صدور رواديد

 - شماره مجوز صادره از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (از طریق بخش مطبوعاتی سفارت)‏
 - اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

 - دو قطعه عكس رنگی 4 * 3 جديد با زمینه سفید

- پرداخت بهاى رواديد

 

 - روادید سیاسی

رواديد سياسى و خدمت رواديدى است كه جهت دارندگان گذرنامه سياسى و خدمت به منظور سفر به ايران برابر مقررات صادر ميگردد. 

مدارك لازم:

- یادداشت وزارت امور خارجه شیلی

 -یک برگ پرسشنامه صدور رواديد

- اصل گذرنامه سیاسی/خدمت با اعتبار حداقل 6 ماه

-  دو قطعه عكس جدید 4 * 3 جديد رنگی با زمینه سفید

   دانلود : Formulario_de_Visa.pdf           حجم فایل 845 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو