معرفی سفیر یا نمایندگی
روادید (Visa)

تقاضای روادید جمهوری اسلامی ایران

متقاضیان ورود به ایران می توانند با مراجعه به سایت روادید الکترونیک بر اساس اطلاعات موجود درخصوص تسلیم تقاضای روادید جهانگردی و یا سایر انواع روادید ورود به جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. متقاضیان دارای اصالت ایرانی که از پدر ایرانی متولد شده اند مجاز به درخواست روادید نیستند و حتماً باید از طریق دریافت شناسنامه و گذرنامه ایرانی به کشور سفر نمایند. مدت زمان صدور روادید 15 روز کاری می باشد. پس از ثبت تقاضای اینترنتی درخصوص تکمیل مدارک احتمالی و پرداخت مبلغ روادید با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. مبالغ واریزی بصورت اشتباه و یا در صورت عدم موافقت با صدور روادید قابل بازپرداخت نیست.

 

تعرفه روادید برای شهروندان جمهوری شیلی:

- روادید ورود 100 یورو

- روادید جهانگردی 90 یورو

- روادید عبور: 40 یورو

- در صورت درخواست روادید فوری و یا دارای ورود دو بار، بهای روادید 50 درصد افزایش می یابد.

 

شماره حساب یورویی سفارت جهت واریز هزینه روادید:

Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 00108037989

Sucursal:  001, Principal

Nombre Cuenta: Embajada de la Republica Islamica de Iran

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو